nov 27

Schermen tijdens de Corona periode

Met ingang van maandag 23 november trainen de jongeren tot 18 jaar op de gebruikelijke tijden tenzij anders overeengekomen. Schermers van Duiven kunnen zich ook aanmelden voor de training in Arnhem.

Onderstaande heeft betrekking op de locatie “de Bakenhof” – Arnhem

Vanaf 18 jaar kunnen maximaal 4 schermers (buiten de schermers onder de 18 jaar), in blokken van 1 of 1,5uur schermen (afhankelijk van het aantal aanmeldingen). De indeling gaat via een Whatsapp-groep. Er kunnen verschillen wapens en groepen tegelijkertijd door elkaar schermen.

Tijdens het schermen, jeugd en 18+,  moet er een scherm-verantwoordelijke aanwezig zijn, daarom is er 1 trainer per trainingsavond (3 uren).  De trainers bepalen onderling wie aanwezig is per trainingsavond.

Indien rolstoel schermers aan de beurt zijn met schermen, wordt van de overige aanwezige schermers verwacht te assisteren bij de op- en afbouw van de rolstoelframes.

Het is niet toegestaan voor toeschouwer, ouders, begeleiders om plaats te nemen in het gebouw (kantine of elders) tijdens het schermen.

Met vriendelijke groet,
het bestuur.

okt 23

In memoriam

Rob van Dooren, boegbeeld uit de schermsport

Op 12 oktober jl. overleed onze oud maître Rob van Dooren. Als een rode draad liep de schermsport door zijn militaire- en burgerleven. Bij onze schermvereniging Scaramouche was Rob jarenlang een zeer gewaardeerd lid en erelid. Hij was ook medeoprichter van Scaramouche.

Scaramouche benoemt in unieke situaties een erelid, deze leden hebben een bijzonder betekenis voor de vereniging en worden gewaardeerd wegens uitzonderlijke diensten voor de vereniging.

Rob is 87 jaar geworden.

Schermvereniging Scaramouche


Kort wat herinneringen aan Rob

Mijn scherpste beeld bij Rob heb ik hem naast Dick van Winden, zittend op een krukje en verfkwast in de hand.

De schermhal was net verbouwd en de nieuwe wand diende geverfd te worden.

Beide heren al kwastend en kwebbelend over onze mooie schermsport.

Jarenlang heeft Rob met zijn zachte hand corrigerend menig wapen de goede kant uit gewezen.

Een zeer beminnelijke man met zijn rijzige gestalte iets voorover gebogen je verder helpend om een beter schermer te worden.

Hij was niet alleen als voortreffelijke trainer maar ook als lid van Scaramouche nauw betrokken bij onze vereniging.

Zijn Scaramouche hart klopt niet meer en dat zullen we missen.

Henk Uijting.

sep 19

Brothers in arms

Uit KNAS Nieuwsbrief e-Touché no. 6, September 2020

Ed Ham interviewt: 
Tristan en Rafaël Tulen: Wapenbroeders uit Brabant

Over wie hebben we het hier? We hebben het over 2 zeer talentvolle degenschermers: Tristan en Rafaël Tulen.

Lees meer »

jul 17

Bezoek Gabor Salamon

Donderdagavond 16 juli 2020,

De Hongaarse maître Gabor Salamon was op bezoek in onze schermzaal aan de Bakenhof in Arnhem.

jun 25

Nieuws-update

Vanaf maandag 22 juni mogen trainingen weer binnen plaatsvinden. Afgelopen maandag is Arwin daarom begonnen met de florettraining. Op donderdagavond is dan weer sparren voor floret (tussen 19.00 en 22.00), en training voor degen en sabel onder leiding van Arwin en Eyad.

Hoewel de keuken nog niet open mag, is de kantine vanaf volgende week wel weer open, ook voor ouders die even op hun kinderen willen wachten.

Club BBQ

Het is een goede traditie van Scaramouche om vlak voor de zomervakantie een BBQ te organiseren. Aangezien we nu buiten over meer ruimte beschikken, hebben we als bestuur gemeend de BBQ veilig te kunnen organiseren. Deze zal plaatsvinden op donderdagavond 9 juli aanstaande. Jullie zijn bij deze van harte uitgenodigd hiervoor. Zet dit alvast in de agenda! 

Algemene Ledenvergadering

Normaal gesproken organiseren we in deze tijd van het jaar altijd de Algemene Ledenvergadering. Net als veel andere clubs had ook Scaramouche vanwege de crisis moeite met het organiseren ervan. Gelukkig mogen verenigingen om deze reden de ALV dit jaar dan ook uitstellen, en we willen van deze mogelijkheid gebruik maken. De nieuwe ALV staat nu dan gepland voor woensdagavond 2 september, in de kantine van onze schermzaal. Ook deze datum kan alvast in de agenda worden genoteerd!

Schoonmaak

Voor het schoonmaken van de schermzaal zijn we op zoek naar vrijwilligers die a.s. zaterdagmiddag 27 juni willen komen helpen. Het exacte tijdstip is nog niet bekend, dat wordt komende week doorgegeven door Taxus. Aanmelden kan via secretaris@scaramouche.nl aanstaande? 

feb 07

Volle schermzaal bij Scaramouche

Donderdagavond 06 februari,

De schermers van Scaramouche konden voor het eerst ervaren hoe het schermt in hun nieuwe schermzaal  met  de nieuw aangesloten schermapparatuur. Vrijwilligers hebben dagen lang gewerkt aan de totstandkoming hiervan. Op alle scherm-disciplines werd getraind onder hoede van Maître Eyad Said (rolstoel en sabel) en Arwin Kardolus (floret en degen) . De gehele zaal was in gebruik – 12 lopers – 24 schermers.

Enthousiast werd er gereageerd op deze moderne apparaten  en de fijne lichte accommodatie.  De motivatie was groot. Deze schermzaal met speciale schermvloer is zeer geschikt voor zowel breedte- als wedstrijdschermers. Lees meer »

jan 29

Clinic door Lars Steller

Lars Steller vroeg aan Scaramouche of hij een schermclinic mocht geven tijdens een gymles op zijn school, het Candea College in Duiven.

Lars, floret/degen schermer bij Scaramouche in Duiven, gaf deze clinic aan alle 23 klasgenoten van 5 VWO. Na een gedegen voorbereiding start de clinic. Begonnen werd met de uitleg waarom schermkleding (beschermend) gedragen moet worden, uitleg van de soorten wapens (sabel, degen en floret)werd uitgelegd en het voetenwerk werd voorgedaan en uiteraard stevig beoefend. Ook de schermgroet was onderdeel van deze ca. 90 minuten durende clinic. Tot slot werd er op sabel geschermd.

De leerlingen van Lars waren positief en leergierig en hebben deze kennismaking met de schermsport als leuk en interessant ervaren. Al met al kunnen we spreken van een geslaagde sportmiddag. Wij gaan ervan uit dat Lars beoordeeld is met een goed cijfer.

Lars bedankt, jouw clinic is zeker een goede PR voor Scaramouche.

jan 17

Felicitatie voor Scaramouche

Op 15 januari jl. ontvingen wij onderstaand bericht van Rob van Dooren.

Rob, oud (floret-)Maître bij Scaramouche in de jaren eind 20e  eeuw en erelid,  is nog steeds zeer betrokken bij onze vereniging.

 

Onderwerp: Scaramouche: de geschiedenis van het begin

“Geacht bestuur. Ik feliciteer het bestuur en de leden met de realisatie van Uw  eigen plek in de historie  van  Scaramouche. De vasthoudendheid   loont”. 

Met  vriendelijke groet . Rob van Dooren

Rob van Dooren

jan 01

Scaramouche 65 jaar

Afgelopen jaar was het 65 jaar geleden, dat onze vereniging Scaramouche werd opgericht. Op 1 maart 1954 stond het officieel op de planning. Dit werd door diverse kranten opgepakt en vermeld:
‘Schermers richten “Scaramouche” op.
De Arnhemse sportverenigingen hebben er weer een zuster bij gekregen. Dezer dagen is de Arnhemse schermvereniging Scaramouche opgericht. De doelstelling van deze nieuwe vereniging is de gezonde en spannende schermsport in bredere kringen ingang te doen vinden. Was vroeger het schermen een dure sport – de kunst van het schermen werd onderwezen door beroepsleraren, wat de kosten nu niet bepaald drukte – nu kan iedereen zich aan deze sport wijden, daar de contributie van de vereniging niet hoger zal zijn dan die van de andere sportverenigingen. Het is een sport voor jong en oud. Er geldt geen leeftijdsgrens. In het schermen leeft nog de romantiek, de ridderlijkheid en de hoffelijkheid van het verleden en men streeft naar een volledig meesterschap over zenuwen en spieren. Ook voor de dames is het een sport bij uitnemendheid.’ (dagblad het Vrije Volk, 15-3-1954) Aandacht was er genoeg voor de nieuwe club, gevestigd op de Rietgrachtstraat 34. Uit de verschillende krantenberichten en de notulen van Scaramouche zelf blijkt inderdaad dat ze erop waren gericht de sport breed toegankelijk te maken, zelfs zowel voor mannen als voor vrouwen. Want, zo dacht men, ‘waarom zouden wij minder bevoorrechte mensen, die onze dagen op kantoor, school, werkplaats, laboratorium enz. doorbrengen, deze gezonde en elegante sport, een sport welke door het individuele gevecht 100% sportieve voldoening geeft, niet tot de onze maken?’ Het eerste bestuur van Scaramouche zag al snel in dat deze brede uitdraging van de sport niet door iedereen gewaardeerd werd, gezien het idee in Arnhem aanwezig was dat de vereniging het niet langer dan een half jaar zou volhouden. Het eerste jaar verliep dan ook zeker niet soepel: de vereniging begon met twintig mannelijke en zes vrouwelijke leden, waarbij de drie verschillende wapens degen, sabel en floret direct werden aangeboden. Een klein gedeelte van deze leden viel onder de jeugd. Het aantal dames nam daarna ook snel weer af. Zoals Scaramouche zelf al erkende: ‘het eerste levensjaar van een kind is altijd het gevaarlijkst; dat geldt ook voor een vereniging’. Lees meer »

okt 28

Sjors Sportief Duiven – start beginners lessen

Via het Cultuur en Sportstimulering programma van o.a. de gemeente Duiven konden kinderen zich inschrijven voor 3 gratis beginnerslessen.

Henk Uijting is de Maître die deze groepen zal gaan begeleiden.
Vrijdag 18 oktober jl. was het startschot voor de 1e cursus (van 3) voor jeugdige schermers.

Vijf kinderen hadden zich aangemeld voor de 1e les (allemaal jongens). In de schoolklas groepen 5 t/m 8.

De les(sen) duren elk één uur. Vrijdag 25 oktober en 1 november zijn de opvolgende gratis lessen.

Oudere berichten «