nov 14

Sportpark De Bakenhof Arnhem als kloppend hart van de wijk.

Een gezamenlijk initiatief van de gemeente Arnhem, het sportbedrijf Arnhem en de Bakenhofse sportaanbieders, te weten Schermvereniging Scaramouche, Voetbalvereniging “Arnhemia”, Tennisvereniging “Malburgen”, Handboogschietvereniging “Taxus” en de Rugbyvereniging “The Pigs”.

Deze initiatiefnemers willen meer (sport-)activiteiten op het sportpark en meer betrokkenheid met de omliggende wijken.

In dit kader heeft het Olympuscollege (Malburgen) haar sportdagen georganiseerd op de Bakenhof.

Twee dagen lang hebben de vrijwilligers van Scaramouche de brugklassen , ongeveer 150 leerlingen van het Olympus college mavo, havo en VWO in haar schermzaal kennis laten maken met de vereniging en de schermsport onder leiding van Mieke en Jan de Graaf en Henk Uijting.

De uitgelegde schermtechnieken werden door alle leerlingen snel onder de knie gekregen. Zonder uitzondering was de motivatie bovengemiddeld. Uiteraard heeft onze moderne schermzaal hieraan ook haar steentje bijgedragen.

Aan het eind van elke clinic zijn er schermfinales gehouden met scheidsrechter, score secondant, assistent scheidsrechter en een heuse schare enthousiaste toeschouwers, allen leerlingen van het Olympus. Na afloop mochten leerlingen die nog een rondje wilden oefenen hun hart ophalen met een tegenstander naar keuze.

jul 26

Saskia van Erven

Oud Scaramouche floret schermster, Saskia Loretta van Erven Garcia voor de 3e keer naar de olympische spelen, nu in Tokyo.

Sinds juni 2011 komt ze uit voor Colombia, gezien haar Colombiaanse moeder en daardoor ook de Colombiaanse nationaliteit heeft.

Saskia eindigde bij de laatste 32

jul 26

Schermen in de zomervakantie

Beste schermvrienden,

De zomer-(school) vakantie 2021 is begonnen.

Dat betekent, net zoals in andere jaren, dat er op donderdagavond in de periode van  24 juli t/m 5 sep 2021 (week 30 t/m 35) vanaf 19.30uur wordt geschermd.

Gewoon lekker sparren dus, zonder les/trainer, maar er is wel altijd iemand van het bestuur aanwezig.

Allemaal een heel fijne zomerperiode toegewenst, en degenen die op vakantie gaan een goede reis! Blijf gezond!

Tot ziens bij de sparring op donderdagavond of anders na de zomervakanties.

apr 06

Overlijden Robb van Winden

Leden en bestuur van onze schermvereniging zijn diep geschokt na kennisneming van het overlijden van ons oud-lid Robb van Winden.

Robb reisde op zondag 4 april j.l. naar de Jeugd Wereldkampioenschappen schermen in Cairo en overleed aldaar onverwachts.

Wij leven mee met zijn vrouw Emmie en zijn zoon Levy.

mrt 08

Training

Afgelopen zaterdag 6 maart,  na de aankondiging van wat versoepelingen voor de (scherm-)sport, heeft onze maître  Arwin Kardolus het initiatief genomen om buiten te gaan schermen. Jeugd tot 27 jaar van Duiven en Arnhem op de wapens floret, sabel en degen waren welkom.

Het was koud, maar de jeugd had het er wel voor over om weer te schermen. Natuurlijk met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen, werd er weer als vanouds getraind. Na de training (van 1,5 uur) gingen alle deelnemers met een tevreden- en goed gevoel weer op huis aan.

Het is spijtig dat de oudere schermers nog even moeten wachten, wellicht zullen er nog meer versoepelingen komen, zodat ook zij kunnen deelnemen aan deze fijne training buiten.

En wellicht, als alles goed gaat, komen er nog meer versoepelingen en kunnen wij ook weer in de zaal terecht. Voor alle actieve schermers. Daarvan houden wij jullie zeker op de hoogte.

nov 27

Schermen tijdens de Corona periode

Met ingang van maandag 23 november trainen de jongeren tot 18 jaar op de gebruikelijke tijden tenzij anders overeengekomen. Schermers van Duiven kunnen zich ook aanmelden voor de training in Arnhem.

Onderstaande heeft betrekking op de locatie “de Bakenhof” – Arnhem

Vanaf 18 jaar kunnen maximaal 4 schermers (buiten de schermers onder de 18 jaar), in blokken van 1 of 1,5uur schermen (afhankelijk van het aantal aanmeldingen). De indeling gaat via een Whatsapp-groep. Er kunnen verschillen wapens en groepen tegelijkertijd door elkaar schermen.

Tijdens het schermen, jeugd en 18+,  moet er een scherm-verantwoordelijke aanwezig zijn, daarom is er 1 trainer per trainingsavond (3 uren).  De trainers bepalen onderling wie aanwezig is per trainingsavond.

Indien rolstoel schermers aan de beurt zijn met schermen, wordt van de overige aanwezige schermers verwacht te assisteren bij de op- en afbouw van de rolstoelframes.

Het is niet toegestaan voor toeschouwer, ouders, begeleiders om plaats te nemen in het gebouw (kantine of elders) tijdens het schermen.

Met vriendelijke groet,
het bestuur.

okt 23

In memoriam

Rob van Dooren, boegbeeld uit de schermsport

Op 12 oktober jl. overleed onze oud maître Rob van Dooren. Als een rode draad liep de schermsport door zijn militaire- en burgerleven. Bij onze schermvereniging Scaramouche was Rob jarenlang een zeer gewaardeerd lid en erelid. Hij was ook medeoprichter van Scaramouche.

Scaramouche benoemt in unieke situaties een erelid, deze leden hebben een bijzonder betekenis voor de vereniging en worden gewaardeerd wegens uitzonderlijke diensten voor de vereniging.

Rob is 87 jaar geworden.

Schermvereniging Scaramouche


Kort wat herinneringen aan Rob

Mijn scherpste beeld bij Rob heb ik hem naast Dick van Winden, zittend op een krukje en verfkwast in de hand.

De schermhal was net verbouwd en de nieuwe wand diende geverfd te worden.

Beide heren al kwastend en kwebbelend over onze mooie schermsport.

Jarenlang heeft Rob met zijn zachte hand corrigerend menig wapen de goede kant uit gewezen.

Een zeer beminnelijke man met zijn rijzige gestalte iets voorover gebogen je verder helpend om een beter schermer te worden.

Hij was niet alleen als voortreffelijke trainer maar ook als lid van Scaramouche nauw betrokken bij onze vereniging.

Zijn Scaramouche hart klopt niet meer en dat zullen we missen.

Henk Uijting.

sep 19

Brothers in arms

Uit KNAS Nieuwsbrief e-Touché no. 6, September 2020

Ed Ham interviewt: 
Tristan en Rafaël Tulen: Wapenbroeders uit Brabant

Over wie hebben we het hier? We hebben het over 2 zeer talentvolle degenschermers: Tristan en Rafaël Tulen.

Lees meer »

jul 17

Bezoek Gabor Salamon

Donderdagavond 16 juli 2020,

De Hongaarse maître Gabor Salamon was op bezoek in onze schermzaal aan de Bakenhof in Arnhem.

jun 25

Nieuws-update

Vanaf maandag 22 juni mogen trainingen weer binnen plaatsvinden. Afgelopen maandag is Arwin daarom begonnen met de florettraining. Op donderdagavond is dan weer sparren voor floret (tussen 19.00 en 22.00), en training voor degen en sabel onder leiding van Arwin en Eyad.

Hoewel de keuken nog niet open mag, is de kantine vanaf volgende week wel weer open, ook voor ouders die even op hun kinderen willen wachten.

Club BBQ

Het is een goede traditie van Scaramouche om vlak voor de zomervakantie een BBQ te organiseren. Aangezien we nu buiten over meer ruimte beschikken, hebben we als bestuur gemeend de BBQ veilig te kunnen organiseren. Deze zal plaatsvinden op donderdagavond 9 juli aanstaande. Jullie zijn bij deze van harte uitgenodigd hiervoor. Zet dit alvast in de agenda! 

Algemene Ledenvergadering

Normaal gesproken organiseren we in deze tijd van het jaar altijd de Algemene Ledenvergadering. Net als veel andere clubs had ook Scaramouche vanwege de crisis moeite met het organiseren ervan. Gelukkig mogen verenigingen om deze reden de ALV dit jaar dan ook uitstellen, en we willen van deze mogelijkheid gebruik maken. De nieuwe ALV staat nu dan gepland voor woensdagavond 2 september, in de kantine van onze schermzaal. Ook deze datum kan alvast in de agenda worden genoteerd!

Schoonmaak

Voor het schoonmaken van de schermzaal zijn we op zoek naar vrijwilligers die a.s. zaterdagmiddag 27 juni willen komen helpen. Het exacte tijdstip is nog niet bekend, dat wordt komende week doorgegeven door Taxus. Aanmelden kan via secretaris@scaramouche.nl aanstaande? 

Oudere berichten «