«

»

feb 06

Oproep!

Beste leden van Scaramouche.

Op 13 mei a.s.  wordt weer de Algemene Ledenvergadering gehouden. Er zijn een aantal mutaties op bestuurlijk niveau en wij vragen hiervoor jullie aandacht.
Huidig Bestuur:

Voorzitter: Jan de Graaf;
Secretaris: Dorethea Bil;
Penningmeester: Rob de Kleijn;
Bestuurslid  Evenementen:  Marit Derksen en Karen de Bruin;
Bestuurslid Ledenadministratie:   Ruud Goossens.

Aftredend en niet herkiesbaar:

Secretaris:  Dorethea Bil;
Bestuurslid Evenementen:  Marit Derksen en Karen de Bruin;
Bestuurslid Ledenadministratie:   Ruud Goossens.

Nieuwe kandidaten  bestuursfuncties:

Kandidaat Secretaris: Linda Dobbelaar
Kandidaat Bestuurslid Breedtesport Schermtechnische zaken:  Martijn Rabbering
Kandidaat Bestuurslid Breedtesport Algemene zaken:  Ruud Goossens.

Andere kandidaten zijn welkom en we verzoeken jullie daarom je zo spoedig mogelijk te melden.

Nieuwe vacatures in diverse commissies:

– Leden administratie;
– Diverse functies in de Activiteitencommissie;
– Diverse functies in de Communicatie en Sponsorcommissie;
– Diverse functies in de Wervingscommissie;
– Diverse functies in de Materiaalcommissie;
– Diverse functies in de Wedstrijdcommissie.

Deze functies kunnen per direct ingaan. Graag aanmelden bij Ruud Goossens. r_j_m_goossens@hotmail.com

 

Geef een reactie

Uw email adres zal niet worden gepubliseerd.

Je mag deze HTML-tags en attributen gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>