Over ons

Scaramouche is een club van mensen. Schermers, trainers, bestuur en vooral vrijwilligers, de mensen waaraan Scaramouche het bestaan hoofdzakelijk te danken heeft. Het beleid van Scaramouche ligt in handen van het bestuur, onder leiding van voorzitter Jan de Graaf werken de leden aan de organisatie, administratie en andere belangrijke zaken voor de vereniging. De zaken worden voornamelijk uitgevoerd door de vele vrijwilligers, zoals bij het organiseren van een toernooi vele mensen nodig zijn voor de organisatie, uitvoering, technische zaken en promotie. In een enkel uniek geval wordt een lid zelfs benoemd tot erelid, dit vanwege sportieve of vrijwillige diensten van grote betekenis.