Bestuur

Het bestuur van Scaramouche bestaat uit de volgende leden.

Jan de Graaf
Voorzitter

Roberta Hofman
Secretaris

Bianca Buring
Penningmeester

Antoinette Hofman
Breedtesport Algemene zaken


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIE Schermvereniging Scaramouche

De Arnhemse Schermvereniging Scaramouche bestaat al ruim 60 jaar en is door haar visie een toon aangevende schermvereniging in Nederland. Scaramouche heeft de beschikking over 10 schermleraren, biedt de schermsport aan op 3 wapens en is met haar 200 leden (en nog steeds groeiende) op haar toekomst voorbereid.

Visie van het,  door leden democratisch gekozen, bestuur van de Arnhemse Schermvereniging Scaramouche.

Besturen met een visie binnen de schermvereniging richt zich op de groei en ontwikkeling van de schermsportvereniging Scaramouche, zonder winstoogmerk.

De grondgedachte van besturen met een visie is, dat als bestuurders in hun kracht komen en hun werk goed doen, ze een sterkere en leukere schermvereniging creëren. Professionele ontwikkeling en groei van bestuurders leidt tot een krachtigere schermvereniging. Besturen betekent richting geven aan de vereniging, een koers uitzetten en op basis van deze koers beslissingen nemen om uiteindelijk zo dicht mogelijk bij een vooraf bepaalde stip aan de horizon te komen.

Scaramouche sluit zich aan bij de tendens van toenemende professionalisering en internationalisering in de schermsport. Vanuit een brede basis (breedtesport) op de wapens floret, sabel en degen, moet een evenwichtige piramide worden opgebouwd. Dit bereikt Scaramouche door te voorzien in voldoende doorstromingsmogelijkheden van zowel de recreatief schermer als topsportschermer, zowel qua leeftijd als qua competitief niveau van regio naar internationaal.

De schermsport bij Scaramouche moet in haar volle breedte aantrekkelijk zijn en blijven.

Deze visie wordt verwezenlijkt door:

– Mensen verbinden, mensen/schermers in contact brengen met de dingen die ertoe doen, wat dat voor iedereen persoonlijk ook is, en de leden de mogelijkheid bieden het beste te halen uit ieder moment, altijd en overal.

– het permanent versterken van onze schermvereniging met recreanten, jeugd en veteranen.

– het opzetten van een structureel en kwalitatief hoogstaand opleidings- en bijscholingsaanbod voor het technisch en niet-technisch kader. Het technische kader, de gekwalificeerde maîtres, moeten de wedstrijdschermers naar een hoger platform brengen.

– het versterken van de communicatie en de samenwerking met andere schermverenigingen en de gemeente Arnhem (Sportbedrijf en Uniek sporten) teneinde de schermsport, zowel regionaal als nationaal, zo breed mogelijk uit te dragen.

– het aanbieden van een nog ruimere tijdsspanne om te trainen in een moderne (scherm-)sport accommodatie.