28 april 2024
  • 225
  • 0
by Jan Hofman

Veel kinderen, en waarschijnlijk ook wel volwassenen, associeren schermen met ridders. Bij de meeste schermclubs zijn die niet te vinden, maar bij Scaramouche hebben we sinds vrijdag een heuse ridder als voorzitter. Jan de Graaf toog die ochtend vol goede moed naar Duiven, omdat hij een overleg had over de samenwerking tussen Arnhem en Duiven op het gebied van de schermsport. Tot zijn grote verbazing kwam hij in een zaaltje met allemaal mensen in net pak, en de burgemeester zelf. Hij begon enthousiast zijn plannen uiteen te zetten, maar die leken weinig respons van de anderen op te leveren. Even later moest het hele gezelschap naar een ander gebouw wandelen, en pas daar begon het hem te dagen. Zeker toen de burgemeester hem vertelde dat het Zijne Majesteit de Koning had behaagd hem te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, vanwege zijn tomeloze inzet voor de schermsport in het algemeen en Scaramouche in het bijzonder!

We willen Jan heel hartelijk feliciteren met deze welverdiende onderscheiding!

Aanstaande donderdag willen we als vereniging dit heuglijke feit samen met Jan en Mieke vieren, om 19.30 in onze schermzaal op de Bakenhof.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Op de hoogte blijven?
Abonneer op de nieuwsbrief

Abonneer op de nieuwsbrief